Tréninkové hodiny

 

Otevřená kuželna pro tréninky:

úterý 14 - 19.30 hodin

čtvrtek 14 - 19.30 hodin

Přednost mají zapsaní hráči.

Trénink v jiných časech po domluvě se správcem Petrem Kozlíkem (720 670 162).

Pro dopolední tréninky je možná středa.