Rozpis brigád

03.05.2011 21:20

 

PŘEHLED BRIGÁD A TERMÍNY DOKONČENÍ

Úklid střechy a okapů (vymetení z prostoru nad automaty a očištění, vybrání žlabů) 30. 7. 2011
Strhání koberců a lina náhozových prken 25. 6. 2011
Vymalování prostoru drah 25. 6. 2001
Generální úklid prostoru drah 27. 6. 2011
Vymalování prostoru sezení 15. 7. 2011
Generální úklid prostoru sezení 15. 7. 2011
Nalepení nových koberců 10. 7. 2011
Vymalování a úklid šaten, koupelny a WC 20. 7. 2011
   
   

 

 

Obracejte se na Michala Joukla tel. 722324596

Bude mít materiál na práce případně doplníme

 

Jindřich Wolf